05 września 2019
Coraz częściej, a w zasadzie codziennie dostaję pytania od osób zainteresowanych zawodem wirtualnej asystentki: "Jak mogę zostać VA? Od czego zacząć?" Nie ma na to prostego przepisu ani drogi od
05 września 2019
Każdy człowiek posiada zestaw unikatowych, indywidualnych umiejętności, cech, czy też talentów (zwał jak chciał), które czynią go wyjątkowym. Jednak „istnieje różnica między znajomością drogi a podążaniem nią” jak powiedział Morfeusz,
05 września 2019
Zawód Wirtualnej Asystentki nie jest łatwym zawodem. Oprócz całego szeregu umiejętności praktycznych, przydatnych do wykonywania zadań dla klienta, typu znajomość i obsługa: programów mailingowych, crm-owych, CMS-ów programów usprawniających kontrolowanie poszczególnych
04 września 2019
Jed­nym z czę­sto poja­wia­ją­cych się pytań jest „Czy muszę posia­dać dzia­łal­ność gospo­dar­czą, żeby pra­co­wać jako Wir­tu­alna Asy­stentka?” lub z per­spek­tywy klienta „Jak for­mal­nie mogę współ­pra­co­wać z Wir­tu­alną Asy­stentką?”. Nie wiem,
04 września 2019
W poprzednim wpisie odniosłam zawód wirtualnej asystentki i jej obowiązków do zawodu asystentki stacjonarnej i obowiązków, które w asyście stacjonarnej wydają się bardzo oczywiste. W skrócie powstały mi z tego
04 września 2019
Czym zaj­muje się Wir­tu­alna Asy­stentka? To jest pyta­nie, które naj­czę­ściej sły­szę od osób pro­wa­dzą­cych swoje firmy, czy ogól­nie pro­wa­dzą­cych pro­jekty komer­cyjne. Zasad­ni­czo odpo­wiedź jest pro­sta: Wir­tu­alna Asy­stentka, to asy­stentka, która
04 września 2019
Pytanie od osoby zainteresowanej wykonywaniem zawodu wirtualnej asystentki: ” Niestety choruję i jestem zmuszona, by pracować w domu... VA wydała mi się bardzo dobrą inwestycją czasu, tym bardziej że jestem
04 września 2019
Nie podam Ci gotowej stawki, jaką powinnaś brać za wykonywanie zadań wirtualnej asystentki, ponieważ: Nie ma takiej ogólnej stawki, a te rynkowe wahają się za samą VA w przedziale 30
04 września 2019
Pytanie od osoby zainteresowanej wykonywaniem zawodu wirtualnej asystentki: ”Witam serdecznie, [...] 3. Przyznaję szczerze, że nie ma mnie w sieci. Czy osobiste konto na Facebooku jest koniecznością? W jaki inny
04 września 2019
Pytanie od osoby zainteresowanej wykonywaniem zawodu wirtualnej asystentki: ”Witam serdecznie, [...] 4. Czy posiadanie bloga w jakiś sposób ułatwi dotarcie do potencjalnych Klientów? Będę wdzięczna za każdą wskazówkę:) Podziwiam i

Własność i wykonanie - Elżbieta Nieradko.

Copyright by Elżbieta Nieradko.

Elżbieta Nieradko

Elżbieta

Nieradko