@2010 - 2022 Copyright by Elżbieta Nieradko.

10 września 2021
Dostaję ogrom pytań odnośnie oferty: co powinna zawierać, jak wyglądać, o czym pamiętać.  Oferta wirtualnej asystentki może mieć różną formę - strona www, mail, prezentacja, wideoprezentacja, pdf, itd. Powinna mieć
20 sierpnia 2021
Rola wirtualnej asystentki w pracy z klientem, to nie tylko asysta taka, jak ją rozumieliśmy kiedyś. To już nie tylko wspieranie menadżerów w ich pracy. O tym czym się zajmuje
05 września 2019
Codziennie dostaję pytania od osób zainteresowanych przekwalifikowaniem zawodowym i rozpoczęciem działań w wirtualnej asyście: Jak mogę zostać wirtualną asystentką? Od czego zacząć? Kim jest i czym się zajmuje wirtualna asystentka?
05 września 2019
Każdy człowiek ma swoje unikatowe umiejętności, cechy i talenty. Jednak powtarzając za Morfeuszem z Matrixa: „istnieje różnica między znajomością drogi a podążaniem nią”. Zatem jakie są mocne strony wirtualnej asystentki?
05 września 2019
Zawód wirtualnej asystentki nie jest łatwy. Oprócz mnóstwa umiejętności praktycznych, znajomości programów przydatnych do wykonywania zleconych zadań, wymaga umiejętności nawiązywania, budowania i utrzymywaniu relacji z klientami oraz szeroko rozumianej sprzedaży.
04 września 2019
Jed­nym z czę­sto poja­wia­ją­cych się pytań jest „Czy muszę posia­dać dzia­łal­ność gospo­dar­czą, żeby pra­co­wać jako wir­tu­alna asy­stentka?” lub z per­spek­tywy klienta „Jak for­mal­nie mogę współ­pra­co­wać z wir­tu­alną asy­stentką, z klientem?”.
04 września 2019
W jednym z poprzednich wpisów odniosłam zawód wirtualnej asystentki i jej obowiązków do zawodu asystentki stacjonarnej i obowiązków, które w asyście stacjonarnej wydają się bardzo oczywiste. Jednak, czy aby na
04 września 2019
Wir­tu­alna asy­stentka, to asy­stentka, która pra­cuje zdal­nie, poza sie­dzibą firmy i która – naj­czę­ściej – jest asy­stentką dla wię­cej niż jednej oso­by lub firmy. Kie­dyś mia­łam taką roz­mowę:  - Gdzie
04 września 2019
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć jak pracują i zarządzają swoim czasem pracy osoby wykonujące wirtualną asystę, ponieważ każdorazowo jest to kwestia indywidualna. Nie ważne czy jesteś sową i pracujesz w nocy, czy
04 września 2019
Działając na swoim, to Ty musisz zadbać o siebie i swoje wynagrodzenie — najlepiej w nie mniejszej kwocie „na rękę” niż zarabiałaś na etacie — tak, żeby OPRÓCZ opłat związanych

"Choć dobrze wierzyć w samego siebie, niewielka pomoc ze strony innych bywa błogosławieństwem"

Elżbieta Nieradko Mentor wirtualnej asysty
Pobierz bezpłatny e-book, jeśli chcesz wiedzieć wszystko, co powinnaś zanim zdecydujesz się zostać wirtualną asystentką.

Pobierz bezpłatny e-book

Chcesz dowiedzieć się wszystkiego, co powinnaś wiedzieć przed podjęciem decyzji o przekwalifikowaniu zawodowym do wirtualnej asystenty?