Regulamin opinii
 

I. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, jak zbieram i weryfikuję opinie, które są umieszczone na mojej stronie internetowej www.nieradko.pl

 

II. Strona internetowa www.nieradko.pl należy do Elżbiety Nieradko prowadzącej swoje działania jako OBM Elżbieta Nieradko, stanowiącej wydzieloną część przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP (adres siedziby:  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa),  NIP: 5213641211. e-mail: elzbieta@nieradko.pl.

 

III. Opinie, które zobaczysz na mojej stronie są napisane przez osoby, które są lub były moimi Klientami (Klient to Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta i Przedsiębiorca), czyli dokonały zakupu w moim sklepie i/lub podpisały ze mną umowę o współpracy. 

 

IV. Jak zbieram opinie:

a) jeśli Klient dokonał zakupu w moim sklepie internetowym  

  • wysyłam osobiście, na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu, prośbę o wystawienie opinii - w ten sposób weryfikuję, czy opinia jest wystawiona przez osobę, która faktycznie skorzystała z mojej oferty
  • po otrzymaniu opinii decyduję, czy ją opublikuję na stronie internetowej i/lub swoich kanałach social media 

b) jeśli Klient miał ze mną podpisaną umowę o współpracę długoterminową

  • wysyłam osobiście, na adres e-mail podany przez Klienta w umowie o współpracy, prośbę o wystawienie opinii - w ten sposób weryfikuję, czy opinia jest wystawiona przez osobę, która faktycznie skorzystała z mojej oferty
  • po otrzymaniu opinii decyduję, czy ją opublikuję na stronie internetowej i/lub swoich kanałach social media

 

V. Jeżeli uważasz, że opinie są niewiarygodne lub pozyskane w nieuczciwy sposób, możesz zgłosić swój sprzeciw pisząc wiadomość na elzbieta@nieradko.pl

Do każdego zgłoszenia ustosunkuję się w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości i odpowiem na adres e-mail, z którego otrzymałam zgłoszenie. 

 

VI. Aktualna wersja regulaminu zapisu na Newsletter obowiązuje od 03.03.2023

 

VII. Archiwalne wersje, gdy powstaną, dostępne będą do ściągnięcia poniżej w formacie PDF. 

 

VIII. Zachowuję sobie prawo do zmiany brzmienia regulaminu, gdy zmienię strategię pozyskiwania opinii lub zmianie ulegną przepisy prawa. 

 

OBM Elżbieta Nieradko NIP: 5213641211

ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa

e-mail: elzbieta@nieradko.pl   |   rozmowa telefoniczna

 

 

@2010 - 2024 Copyright by Elżbieta Nieradko