21 czerwca 2019
To jest pyta­nie, które naj­czę­ściej sły­szę od osób pro­wa­dzą­cych swoje firmy, czy ogól­nie pro­wa­dzą­cych pro­jekty komer­cyjne. Zasad­ni­czo odpo­wiedź jest pro­sta: Wir­tu­alna Asy­stentka to asy­stentka, która pra­cuje zdal­nie, poza sie­dzibą firmy
21 czerwca 2019
Korzystanie z wirtualnej asysty (wsparcia wirtualnej asystentki, wirtualnego office managera lub innego specjalisty pracującego zdalnie) polega — ujmując to bardzo ogólnie — na zwolnieniu swoich mocy przerobowych, odciążeniu siebie, poprzez
21 czerwca 2019
Być może już spotkałeś się z pojęciem złej wielozadaniowości (bad multitasking). Jeśli jednak nie, to tylko krótko wyjaśnię. Powstaje ona wtedy, gdy człowiek ma do zrobienia tak wiele zadań, z
12 czerwca 2019
Jeśli rozliczasz się z klientem na podstawie przepracowanych roboczogodzin, to wcześniej czy później dostaniesz takie pytanie - mniej lub bardziej bezpośrednie:  - Jak sprawdzę ile to Pani czasu faktycznie zajęło?
12 czerwca 2019
Bardzo częstym pytaniem, które zadają przedsiębiorcy jest “w czym mi może wirtualna asystentka pomóc”. Trudno na nie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ tych zadań, które może przejąć wirtualna asystentka jest bardzo dużo.

 

OBM Elżbieta Nieradko NIP: 5213641211

ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa

e-mail: elzbieta@nieradko.pl   |   rozmowa telefoniczna

 

 

@2010 - 2024 Copyright by Elżbieta Nieradko