21 czerwca 2019
„Nawiązujesz bliskie relacje, wspierasz w rozwoju, lubisz się uczyć, organizujesz i jesteś odpowiedzialna” Każdy człowiek posiada zestaw unikatowych, indywidualnych umiejętności, cech, czy też talentów (zwał jak chciał), które czynią go
21 czerwca 2019
To jest pyta­nie, które naj­czę­ściej sły­szę od osób pro­wa­dzą­cych swoje firmy, czy ogól­nie pro­wa­dzą­cych pro­jekty komer­cyjne. Zasad­ni­czo odpo­wiedź jest pro­sta: Wir­tu­alna Asy­stentka to asy­stentka, która pra­cuje zdal­nie, poza sie­dzibą firmy
21 czerwca 2019
Korzystanie z wirtualnej asysty (wsparcia wirtualnej asystentki, wirtualnego office managera lub innego specjalisty pracującego zdalnie) polega — ujmując to bardzo ogólnie — na zwolnieniu swoich mocy przerobowych, odciążeniu siebie, poprzez
21 czerwca 2019
Być może już spotkałeś się z pojęciem złej wielozadaniowości (bad multitasking). Jeśli jednak nie, to tylko krótko wyjaśnię. Powstaje ona wtedy, gdy człowiek ma do zrobienia tak wiele zadań, z
12 czerwca 2019
Jeśli rozliczasz się z klientem na podstawie przepracowanych roboczogodzin, to wcześniej czy później dostaniesz takie pytanie - mniej lub bardziej bezpośrednie:  - Jak sprawdzę ile to Pani czasu faktycznie zajęło?

Własność i wykonanie - Elżbieta Nieradko.

Copyright by Elżbieta Nieradko.

Elżbieta Nieradko

Elżbieta

Nieradko